Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zaproszenie na Radę Miejską SLD w Rzeszowie!

dodano 2014-06-26 09:42 w kategorii: Powiatowe

 Rzeszów, 26.06.2014 r.

         Koleżanki, Koledzy!

         Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Miejskiej SLD, które odbędzie się 2.07.2014 roku w siedzibie RW SLD w Rzeszowie, przy ul. Ks. Jałowego 31. Początek godzina 17.00.

Porządek posiedzenia:

1.     Omówienie bieżących wydarzeń politycznych i samorządowych.

2.     Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Miejskiego SLD.

3.     Omówienie założeń i przyjęcie zadań oraz harmonogramu przeprowadzenia samorządowej kampanii wyborczej do Rady Miasta Rzeszowa i Sejmiku Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem okręgu wyborczego nr 1.

4.     Przyjęcie zasad wyłonienia kandydatów na kandydatów na Radnych do Rady Miasta Rzeszowa.

5.     Przyjęcie uchwały korygującej – w sprawie wyłonienia kandydatów na kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgu wyborczym nr. 1.

6.     Powołanie Miejskiego Sztabu Wyborczego.

7.     Wybór i delegowanie przedstawicieli miejskiej organizacji do udziału w pracach Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego i Sztabu Wyborczego – Stowarzyszenia Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

8.     Wybór zespołu  do opracowania miejskiego programu wyborczego.

9.     Analiza wyników i udziału miejskiej organizacji w przebiegu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

10.   Sprawy różne.

       Proszę o niezawodne przybycie.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej SLD 

                                                                                               Wiesław Buż                                                                Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.